CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Africa de Sud, Jacob Gedleyihlekisa Zuma

„Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima aprecierea față de dinamica relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre, fapt ce creează premise favorabile pentru valorificarea potențialului de colaborare pe multiple planuri, la care, cu siguranță, va contribui și nou-acreditatul Ambasador al Republicii Africa de Sud în Republica Moldova”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti Papei de la Roma Francisc

„Cu prilejul aniversării Pontificatului Sanctității Voastre, am onoarea și deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale și sincere felicitări, precum și de a Vă asigura de sentimentele noastre de profund respect și prețuire pentru măreața operă de consolidare a păcii și înțelegerii între popoarele lumii”.