CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul de felicitare transmis de preşedintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella

„Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre statele noastre, bazate pe bună înţelegere şi respect reciproc, vor cunoaşte şi pe viitor o dezvoltare ascendentă, în beneficiul ambelor țări și popoare. Totodată, am toată încrederea că Republica Moldova poate miza și în continuare pe susţinerea fermă a Republicii Italiene atât pentru aprofundarea dialogului bilateral, cât şi pentru realizarea aspirațiilor sale europene”.

Mesajul de condoleanțe transmis de preşedintele Nicolae Timofti împăratului Akihito al Japoniei

„Cu un sentiment de adâncă tristețe am aflat despre executarea cetățenilor niponi – Haruna Yukawa şi Kenji Goto. În această perioadă dificilă suntem alături de Japonia în condamnarea terorismului ca modalitate de soluționare a problemelor internaționale. În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, exprim Maiestății Voastre Imperiale profunda noastră compasiune și solidaritate, iar familiilor îndoliate și întregului popor nipon, sincere condoleanţe”.

Mesajul președintelui Nicolae Timofti cu prilejul zilei profesionale a angajaților Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

„Salut cu această ocazie procesul de reformare a Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în urma căruia instituția urmează să devină una modernă, profesionistă, cu adevărat europeană. Acest deziderat ambițios poate fi realizat doar prin respectarea cu strictețe a legislației și executarea riguroasă a atribuțiilor de serviciu”.