CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul de condoleanțe transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping

„Vestea despre aceste tragedii a fost primită cu durere în suflet de poporul Republicii Moldova, care este alături de poporul chinez și îi împărtășește durerea. În aceste clipe de grea încercare, Vă rog, Excelenţă, să transmiteţi sincerele noastre condoleanţe familiilor îndurerate, precum și cuvinte de sprijin și urări de grabnică însănătoșire tuturor celor care au avut de suferit”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Confederației Elvețiene, Didier Burkhalter

„Cu prilejul Zilei Naţionale a Confederaţiei Elveţiene, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul elvețian. Folosesc această frumoasă ocazie pentru a menționa cu satisfacție bunele relaţii de prietenie și colaborare, existente între ţările noastre, în dorinţa comună de a conviețui armonios într-o Europă a dialogului, bazată pe solidaritate şi încredere”.

Mesajul de condoleanțe transmis de preşedintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Franceze, Francois Hollande

„Am aflat cu adîncă tristețe despre tragicul accident aviatic produs în Mali, care s-a soldat cu numeroase pierderi de vieţi omeneşti. În aceste clipe de grea încercare, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, exprim poporului francez, a cărui durere o împărtășim, sentimentele noastre de profundă compasiune şi solidaritate”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti regelui Philippe al belgienilor

„În procesul de realizare a obiectivului strategic al Republicii Moldova – integrarea în marea familie europeană, țara mea a beneficiat de o susţinere constantă din partea Regatului Belgiei în vederea consolidării instituţiilor democratice şi asigurării progresului economic. Am certitudinea că Regatul Belgiei va rămâne și pe viitor un partener de încredere al Republicii Moldova în promovarea consecventă a agendei de aliniere la standardele Comunității Europene”.

Mesajul de condoleanțe transmis de preşedintele Nicolae Timofti președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin

„Vestea despre această tragedie a fost primită cu durere în suflet de poporul Republicii Moldova, care este alături de Dumneavoastră și împărtășește durerea pierderilor irecuperabile. În aceste clipe de grea încercare, Vă rog să transmiteți cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate, precum și cuvinte de sprijin și urări de grabnică însănătoșire tuturor celor care au avut de suferit în urma acestui accident.”