CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping

„Constat cu multă satisfacție caracterul ascendent al relațiilor moldo-chineze, bazate pe solidaritate, prietenie tradițională și respect reciproc. Pledăm cu fermitate pentru extinderea, și pe viitor, a raporturilor bilaterale, având ferma convingere că dinamica pozitivă a acestora creează premisele necesare pentru avansarea și consolidarea colaborării dintre statele noastre la un nivel calitativ nou, cel al unui parteneriat strategic”.