CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Albania, Bujar Nishani

„Salut decizia Comisiei Europene de a acorda Republicii Albania statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și îmi exprim încrederea că dezideratul nostru european comun, precum şi valorificarea potenţialului cooperării bilaterale, vor constitui factori importanţi în dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre ţările şi popoarele noastre”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Polone, Bronislaw Komorowski

„Convorbirile purtate cu Dumneavoastră la Varșovia m-au convins de existența unui interes statornic și reciproc pentru consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre statele noastre, atât pe dimensiune bilaterală, cât și multilaterală, în vederea realizării agendei europene a Republicii Moldova. Animat de dorința de a conferi noi valențe raporturilor moldo-polone și de a intensifica cooperarea comună, am onoarea de a Vă adresa invitația să efectuați o vizită în Republica Moldova în cel mai apropiat timp”.