CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursuri și mesaje

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Franceze, Francois Hollande

„Am ferma convingere că bunele relații de prietenie și cooperare multidimensională, care există între Republica Moldova și Republica Franceză, tradițional bazate pe respect și încredere reciprocă, vor continua să se dezvolte, spre binele ambelor țări și popoare. Totodată, doresc să Vă reiterez invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova într-o perioadă convenabilă agendei Dumneavoastră”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Franceze, François Hollande

„Profit de această ocazie pentru a Vă exprima profunda noastră recunoștință pentru asistența considerabilă acordată Republicii Moldova în avansarea ei pe calea integrării în structurile europene. Am ferma convingere că bunele relații de prietenie și cooperare multidimensională, care există între Republica Moldova și Republica Franceză, tradițional bazate pe respect și încredere reciprocă, vor continua să se dezvolte, spre binele ambelor țări și popoare”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Muntenegrului, Filip Vujanovic

„Profit de această frumoasă ocazie pentru a menționa cu satisfacție progresele semnificative realizate de autorităţile Muntenegrului în promovarea reformelor democratice interne, cooperarea cu instituţiile financiare externe şi alinierea la standardele europene. Am certitudinea că aceste succese vor constitui reale premise pentru dezvoltarea mai dinamică a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Muntenegru, inclusiv sub aspectul dezideratului comun – integrarea plenară în Uniunea Europeană”.

Mesajul de condoleanțe transmis de preşedintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Georgia, Giorgi Margvelashvili

„Eduard Şevardnadze s-a aflat la temelia stabilirii relațiilor contemporane dintre Republica Moldova şi Georgia, acestea cunoscând în anii de independenţă o evoluţie dinamică în diverse domenii de interes reciproc. În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțete întregului popor georgian, familiei îndurerate, rudelor și apropiaţilor”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Kazahstan, Nursultan Nazarbayev

„Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de sănătate, bunăstare și fericire personală. Doresc să folosesc această frumoasă ocazie pentru a menționa cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă, care există între Republica Moldova și Republica Kazahstan, și a-mi exprima convingerea că ele vor cunoaște și pe viitor o evoluție ascendentă, spre binele ambelor țări și popoare”.

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Statelor Unite ale Americii, Barack Obama

„Profit de această frumoasă ocazie pentru a menționa cu satisfacție că, pe parcursul ultimilor ani, raporturile bilaterale dintre țările noastre au cunoscut o dinamică ascendentă, Republica Moldova beneficiind de susţinerea constantă a Statelor Unite în realizarea obiectivului său strategic de integrare europeană, fapt pentru care țin să-mi exprim profunda gratitudine”.