CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursul rostit de președintele Nicolae Timofti la recepția oferită cu prilejul vizitei Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, în Republica Moldova

Sanctitatea Voastră,

Înaltpreasfinția Voastră, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove,

Onorată Asistență,

Vizita Sanctității Sale, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kiril, reprezintă un eveniment important pentru credincioșii din Republica Moldova.

Poporul nostru apreciază înalt activitatea plină de abnegație a Sanctității Sale în vederea consolidării Bisericii Ortodoxe, readucerii oamenilor la credință, afirmării valorilor morale și spirituale într-o lume modernă pragmatică.

Republica Moldova este parte a Europei. Procesul de integrare europeană, în care este astăzi antrenată țara noastră, nu presupune nicidecum renunțarea la identitatea, cultura și credința noastră. Istoria ne învață că Biserica Ortodoxă este forța primară de salvgardare a neamului nostru.

Înaintașii noștri s-au remarcat de-a lungul veacurilor prin vrednică slujire ortodoxiei. În vremuri de restriște domnitorul Țării Moldovei Ștefan cel Mare s-a aflat în avangarda apărătorilor creștinătății, iar în secolul XVII, pământeanul nostru, Petru Movilă, fiind Mitropolit al Kievului și Galiției, a înființat Academia duhovnicească de la Kiev, care îi poartă astăzi numele.

În perioada ateismului comunist, poporul nostru și-a păstrat credința, iar după proclamarea independenței în țară au fost înălțate sau reactivate mii de locașuri sfinte. Revenirea oamenilor în sânul Bisericii este cea mai elocventă dovadă că renașterea spirituală reprezintă principala condiție a dezvoltării și prosperării unei societăți.

Avem certitudinea că mesajele pastorale pe care Sanctitatea Voastră le adresează oamenilor cu mult drag, bunătate și milostivire vor contribui la consolidarea păcii și concordiei în Republica Moldova.

În încheiere, în semn de înaltă considerație, doresc să adresez Sanctității Voastre, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, precum și tuturor credincioșilor, urări de pace, fericire, dragoste și bună înțelegere.

Fie ca gândurile și cuvintele Sanctității Voastre să prindă viață prin credință nestrămutată, speranță la un viitor mai bun și grija față de enoriași. Vă doresc din toată inima bucurie nemărginită și să Vă ajute Domnul în truda și faptele pe care le săvârșiți întru binele Ortodoxiei.