CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Declarațiile de presă ale doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, după întrevederea cu doamna Marija Pejčinović Burić, Secretarul General al Consiliului Europei

Bună ziua.

Mă bucur să o salut astăzi la Chișinău pe doamna Marija Pejčinović Burić, Secretarul General al Consiliului Europei, în vizită în Republica Moldova la șapte luni după întâlnirea noastră la Strasbourg, în această primăvară. Vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației noastre și bine ați venit!

Vizita vine să marcheze progresele înregistrate în ultimele câteva luni în relația dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și să ia act de cele mai importante evoluții în sistemul justiției.

Schimbările ce s-au produs în Republica Moldova în această perioadă ne-au permis să avansăm pe mai multe subiecte de interes comun.

Am discutat cu doamna Secretar General despre realizarea proiectelor de asistență incluse în Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pe anii 2021-2024, pe care l-am lansat împreună, în luna aprilie, la Strasbourg, în continuarea cooperării strategice inițiate anterior. Acest Plan are drept scop să ne asiste la alinierea legislației, instituțiilor și practicii cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației.

Proiectele incluse în Planul de Acțiuni vizează asigurarea integrității și independenței actorilor din justiție, combaterea violenței împotriva copiilor și femeilor, depășirea provocărilor legate de pandemia Covid-19, susținerea presei și alte domenii de interes pentru noi.

O acțiune importantă pe agenda noastră comună este Convenția de la Istanbul împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice. În luna octombrie, Republica Moldova a ratificat Convenția, confirmând astfel intenția noastră de a aborda cu toată seriozitatea și de a găsi soluții durabile pentru problema gravă a violenței domestice în Moldova.

Un alt subiect pe care l-am discutat cu doamna Secretar General este reforma justiției și lupta împotriva corupției, prioritatea numărul unu a autorităților de la Chișinău. Moldova are acum o ocazie unică de a realiza o schimbare substanțială în sectorul justiției, iar pentru asta trebuie să ne mișcăm rapid și hotărât.

Apreciem asistența oferită în acest sens de Grupul de lucru de nivel înalt al Consiliului Europei, instituit sub auspiciile doamnei Secretar General, pentru a sprijini efortul Republicii Moldova de reformare a sectorului justiției. Grupul a recomandat modificarea Constituției ce vizează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și eliminarea pragului de reconfirmare în funcție a judecătorilor după acumularea a cinci ani de experiență.

Recomandarea a fost implementată în această toamnă de Parlamentul de la Chișinău. Această acțiune este un pas important în reforma justiției și va asigura mai multă independență judecătorilor moldoveni după curățarea totală a sistemului.

Mizăm, în acest context, pe sprijinul Consiliului Europei în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, care va începe în anul 2022, care ne va permite să curățăm sistemul de persoane cu probleme de integritate și averi nejustificate. Expertiza oferită de Consiliul Europei în acest sens este utilă și necesară în eforturile actuale de promovare şi realizare a transformărilor interne.

Suntem conștienți ca unele acțiuni promovate în acest domeniu ar putea fi interpretate drept acțiuni extraordinare, însă ele sunt justificate de circumstanțele extraordinare în care acționează astăzi guvernarea de la Chișinău. Acțiunile noastre ating interesele adânci ale grupurilor corupte care au fost înrădăcinate și consolidate în scheme de corupție de-a lungul anilor, iar acestea opun rezistență totală.

În asemenea condiții, tiparele clasice de reformă nu sunt întotdeauna eficiente. Nu suntem unica țară care se confruntă cu o asemenea situație. După cum ne-am convins din încercările anterioare de reformare a justiției, fără intervenții rapide și ieșite din tipare, eforturile de schimbare a stării lucrurilor în justiție pot fi cu ușurință discreditate de către cei care nu-și doresc asemenea schimbări.

Avem nevoie de acțiuni care pot rupe cercul vicios al influenței grupurilor corupte asupra procurorilor și judecătorilor moldoveni. Altfel, justiția riscă să rămână ostatică intereselor înguste de grup, lăsând oamenii cu sentimentul amar al nedreptății, iar noi nu putem admite perpetuarea acestei situații.

Dovadă sunt dosarele depuse de cetățenii Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, numărul crescut de condamnări ale țării noastre la CEDO, precum și sumele mari pe care va trebui să le plătească țara, adică cetățenii, din cauza hotărârilor ilegale pronunțate de judecători. Sper că putem conta pe înțelegerea partenerilor noștri că lucrurile să nu mai continue în aceeași manieră, ca lucrurile să se schimbe.

Am reiterat, în cadrul discuției cu doamna Secretar General, angajamentul ferm al țării noastre de a-și îndeplini obligațiile asumate în contextul aderării la Consiliul Europei, în anul 1995. Obiectivul nostru este consolidarea instituțiilor democratice în Moldova, iar procedura de monitorizare a Moldovei de către Adunarea Parlamentară și trecerea la alt nivel al relațiilor cu APCE va dura până vom atinge acest obiectiv.

Doamnă Secretar General, dragi cetățeni,

Relațiile dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, stabilite mai mult de 26 de ani în urmă, au o istorie consistentă și bogată. În toți acești ani, Consiliul Europei a fost un partener de încredere, care a ghidat țara noastră în procesul complex de democratizare, care a găzduit dezbateri importante despre viitorul țării noastre și care ne-a fost alături în momente de cotitură. Apreciem relația noastră de parteneriat.

Suntem și acum într-un moment de cotitură pentru istoria țării. Astăzi Republica Moldova are o ocazie unică de a realiza schimbări sistemice durabile în sectorul public și în justiție, de a restabili încrederea cetățenilor în statul lor și de a reda oamenilor speranța că pot avea o viață bună în țara lor. Azi avem puterea și voința de a repune țara pe calea dezvoltării și consolidării democratice, și a construi în Moldova un stat de drept veritabil. Contăm pe sprijinul partenerilor noștri din Consiliul Europei în acest demers.

Vă mulțumesc.