CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Deplasări de serviciu

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității Administrației Aparatului Președintelui Republicii Moldova, pe această pagină vor fi publicate costurile ce țin de deplasările de serviciu în străinătate acoperite de către instituția prezidențială.