CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate

Consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare – 8 septembrie 2023, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.  

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate: 

 

Lista candidaților care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate: 


Decizia Comisiei de concurs:

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Serviciul Consiliului Suprem de Securitate, niciun candidat nu a promovat concursul.