CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională

Consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională – 1 funcție vacantă

Termen depunere dosare prelungit  – 15 decembrie 2023, ora 16.00.

 Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă  (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon  (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.  

 

Decizia Comisiei de concurs:

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 20 iunie 2023.  

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 10 iulie 2023

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 31 iulie 2023

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 25 august 2023.


Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională: 


Decizia Comisiei de concurs:

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, niciun candidat nu a promovat proba scrisă.

 

Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională se prelungește până la 29 septembrie 2023

 

Decizia Comisiei de concurs:

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 17 octombrie 2023

 

Decizia Comisiei de concurs:

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 7 noiembrie 2023.  

 

Decizia Comisiei de concurs:

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 24 noiembrie 2023.  

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția e-administrare și securitate informațională, până la 15 decembrie 2023