CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice (funcție temporar vacantă)

Consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice – 1 funcție temporar vacantă 

 

Termen depunere dosare – 14 aprilie 2023, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice va include proba scrisă şi interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154. 

Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice:  


Decizia Comisiei de concurs:

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant principal în Secția asistență și reprezentare a Direcției juridice, niciun candidat nu a promovat proba scrisă.