CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Direcția finanțe și buget

Consultant principal în Direcția finanțe și buget – 1 funcție vacantă 

 

Termen depunere dosare – 19 mai 2023, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă  (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.  

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția finanțe și buget:  

 

Decizia Comisiei de concurs:

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția finanțe și buget, până la 20 iunie 2023

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția finanțe și buget: 


Lista candidaților care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Direcția finanțe și buget: 


Candidatul învingător al concursului pentru funcția vacantă de consultant principal în Direcția finanțe și buget a Aparatului Președintelui Republicii Moldova: