CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Poliției

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a transmis astăzi, 18 decembrie a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Poliției.

Prezentăm textul integral al mesajului:

„Domnilor  Ofiţeri,  Subofiţeri, Membri  ai  Personalului  Civil  și  Veterani  ai  Ministerului Afacerilor  Interne,

Aniversarea a 23-a de la crearea Poliției Naționale îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa sincere felicitări şi cordiale urări de bine, de noi succese şi realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi.

Astăzi putem constata cu certitudine că instituția, care este supusă unor reforme structurale, se află în avangarda procesului de modernizare a țării. Adoptarea noii legi cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, reforma organizațională, dezvoltarea managementului integrat al frontierelor, reprezintă pași concreți pe calea alinierii la standardele comunitare.

Dar, țin să menționez că reforma este un proces complex și calea spre finalitate este încă foarte lungă. Un aspect de relevanță deosebită în acest sens este necesitatea redobândirii încrederii populației în organele afacerilor interne, fapt care poate fi realizat doar prin îndeplinirea cu strictețe a atribuțiilor de serviciu și transformarea activității poliției în una orientată spre necesitățile comunității, prin înțelegerea problemelor și preocupărilor societății. Iar cooperarea cu populația va reprezenta dovada că instituția pe care o reprezentați este pregătită de a implementa normele europene în domeniul afacerilor interne.

Pe parcursul anilor, întregul efectiv al Ministerului Afacerilor Interne a servit cu credinţă Patria, dând dovadă de spirit patriotic şi ataşament nezdruncinat faţă de cauza apărării intereselor societăţii. Vă vom fi veșnic recunoscători pentru îndeplinirea datoriei de menținere a ordinii publice pe care ați realizat-o cu abnegație, chiar și cu prețul propriilor vieți, în special, când ați reacționat primii pentru a apăra suveranitatea și integritatea Republicii Moldova la începutul anilor 90. Amintirea eroilor care s-au sacrificat ca poporul nostru să poată să-și decidă propriul destin, trebuie să servească drept exemplu al dedicației și patriotismului pentru generațiile viitoare.

Vă îndemn să acționați cu deplină competență și profesionalism pentru a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetățenilor, pentru a contracara infracțiunile și contravențiile administrative, în scopul asigurării ordinii publice, securității întregii societăți și a fiecărui cetățean în parte.

Sunt convins de faptul că Veți depune eforturi maxime pentru a Vă exercita meseria cu responsabilitate și demnitate profesională, iar autoritățile statului trebuie să își asume obligația de onoare de a recompensa activitatea Dumneavoastră profesională și abnegația de care dați dovadă.

Vă felicit cu ocazia zilei profesionale, precum și cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă. Vă rog să transmiteți familiilor Dumneavoastră urarea mea de sănătate și bunăstare precum și cele mai senine gânduri”.