CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a acordat distincţii de stat unui grup de cetățeni

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 8 noiembrie a.c., la Reședința de stat, în semn  de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, distincţii de stat unui grup de cetățeni.

 

„Ordinul Republicii”

LITVINENCO Veaceslav, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea, semnatar al Declaraţiei de Independenţă;

ANTON Ion, judecător demisionat;

 

„Ordinul de Onoare”

DOAGĂ Valeriu, judecător la Curtea Supremă de Justiţie

PUŞCAŞ Victor, judecător demisionat la Curtea Constituţională

VRANCEAN Vasile, prim-prorector al Universităţii Agrare  de Stat din Moldova;

 

Ordinul „Gloria Muncii”

BULAT Nicolae, director al Muzeului de Istorie şi Etnografie, oraşul Soroca

BUZA Leon, preşedinte al Asociaţiei Micului Business din raionul Nisporeni

CIOBANU Anatol, consultant principal în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

CUŞNIR Valeriu, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

FILINCOVA Svetlana, vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie

GAVRILIŢĂ Mihail, preşedinte al Judecătoriei Străşeni

GREŢU Efrosinia, preşedinte al raionului Leova

HORJAN Oleg, decan la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

MARIAN Grigore, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

POPESCU Mihail, avocat în Biroul Asociat de Avocaţi „Botanica”, municipiul Chişinău

STERPU Mihail, şef de direcţie la Agenţia Rezerve Materiale

TABUNCIC Nicolae, şef adjunct de secţie la Procuratura Generală

TOMIŢA Petru, decan la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

URSU Ion, membru al Consiliului general al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova

URSU Nicolae, prorector al Universităţii de Studii Europene din Moldova

VASCAN Nina, judecător la Curtea de Apel Chişinău

ZACON Eugeniu, prorector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova

ZAPUHLÎH Grigore, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;

 

Medalia  „Meritul Militar”

BOTNARI Ilie, maior, şef de secţie la Centrul Naţional Anticorupţie

GOLIC Oleg, colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate

POPA Vasile, locotenent-colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

STOICA Dumitru, căpitan, şef de secţie la Centrul Naţional Anticorupţie;

 

Medalia  „Pentru Vitejie”

TUCAN Alexei, sergent al serviciului de salvare al Direcţiei Situaţii Excepţionale a Municipiului Chişinău;

 

Medalia „Meritul Civic”

ALBU Vasilii, maistru pădurar în Ocolul Silvic Olişcani al Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Şoldăneşti

BOTNARI Fiodor, vicedirector general al Agenţiei „Moldsilva”

COVALENCO Elena, judecător la Curtea Supremă de Justiţie

FRIMU Alexandru, prorector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova

GAINA Valerii, şef de direcţie la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

GĂLUŞCĂ  Anton, inginer-şef în Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”

GÎDILICA Valentina, şef de direcţie la Biroul Naţional de Statistică

HAREA Ştefan, director general al Societăţii pe Acţiuni „Sanfarm -Prim”, Chişinău

ILIESCU Vasile, director al Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Teleneşti

IONIŢA Lilia, şef-adjunct de direcţie la Ministerul Justiţiei

NOVOROJDIN Dumitru, şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

PLĂMĂDEALĂ Ecaterina, avocat în Biroul Asociat de Avocaţi „Buiucani”, municipiul Chişinău

PLĂMĂDEALĂ Emilia, contabil şef la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

PLEŞCA Lidia, director al Colegiului Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice a Moldovei

PRODAN Sofia, şef-adjunct de direcţie la Agenţia Rezerve Materiale

ROTARU Petru, şef de direcţie la Agenţia „Moldsilva”

RAILEAN Constantin, maistru în Ocolul Silvic Hârbovăţ al Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Tighina

STRATULAT Tamara, şef de direcţie la Agenţia Rezerve Materiale

ŞINCARIUC Pavel, şef de direcţie la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

TOPCHIN Ludmila, şef de direcţie la Ministerul Sănătăţii

URICHEAN Valerian, manager, oraşul Briceni

VASILIU Vasile, şef-adjunct de direcţie la Cancelaria de Stat;

 

Medalia  „Nicolae Testemiţanu”

BAGRINOVSCHI Aurelia, şef de secţie la Policlinica Asociaţiei Curativ - Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat

CARASIC Dumitru, medic-şef adjunct al Centrului Raional de Sănătate Publică, Cahul

PASANIUC Daria, şef de secţie la Spitalul Republican al Asociaţiei Curativ - Sanatoriale   şi de Recuperare a Cancelariei  de Stat

PUNGA Iurie, şef de secţie la Spitalul Clinic Municipal nr.1, Chişinău;

 

S-a conferit titlul onorific „Artist al Poporului”

GRONIC Gavril, artist-instrumentist în Orchestra de Muzică Populară „Folclor”;

 

S-a conferit titlul onorific „Om Emerit” următorilor:

ALCAZ Vasile, director al Institutului de Geologie şi Seismologie

FRIPTULEAC Grigore, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

GROSU Aleco, cameraman principal la Compania „Teleradio-Moldova”

OLARI Tudor, cercetător ştiinţific superior la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură  şi Tehnologii Alimentare

PRISĂCARU Veronica, decan al Universităţii Agrare de Stat din Moldova

ŞUŞU Gheorghe, conferenţiar universitar la Universitatea Agrară de Stat  din Moldova

TURIŢĂ Sava, şef de serviciu la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

VOLENTIRI Ivan, conferenţiar universitar la  Universitatea Agrară de Stat din Moldova

VOVC Victor, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

VOZIAN Valeriu, şef de laborator la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”.