CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Moldovei a avut o întrevedere cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei

La Ankara, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Mustafa Șentop.

În cursul discuției, Igor Dodon a menționat ritmul ascendent al dialogului politic moldo-turc și a apreciat buna cooperare stabilită între Legislativele statelor noastre, atît la nivelul conducerii, cît și la nivelul grupurilor parlamentare de prietenie și al comisiilor parlamentare.

Oficialii au constatat cu satisfacție că dispunem de un cadru juridic bilateral amplu care include 72 de tratate bilaterale, iar 16 proiecte de tratate se află în proces de negociere. Igor Dodon a salutat faptul că astăzi această listă va fi extinsă cu încă patru tratate, ce vor fi semnate în cadrul primei ședințe a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt.

În context, președintele parlamentului l-a informat pe Igor Dodon că pe data de 21 decembrie, Parlamentul Turciei a ratificat Acordul interstatal care prevede asigurarea reciprocă a protecției sociale a cetățenilor.

Președintele Republicii Moldova a mulțumit autorităților Republicii Turcia pentru ajutorul acordat Republicii Moldova și, în special Autonomiei Găgăuze, în domeniul social, cultural, umanitar, etc. Șeful statului a subliniat că țara noastră mizează pe continuitatea suportului acordat.

Totodată, Igor Dodon a exprimat interes pentru consolidarea cooperării interparlamentare moldo-turce în cadrul organizațiilor internaționale, precum și în combaterea terorismului internațional.

Interlocutorii au pledat pentru intensificarea schimbului de vizite între ambele Legislative la toate nivelurile, inclusiv la nivelul grupurilor de prietenie - ultima vizită la Chișinău a membrilor grupului parlamentar de prietenie al Republicii Turcia cu Republica Moldova a avut loc în anul 2017.

Președintele țării a mulțumit pentru invitația adresată președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi de a participa la festivitățile organizate cu prilejul marcării a 100 de ani de la crearea Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, care vor avea loc pe 23 aprilie 2020.