CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Secția acte prezidențiale a Direcției juridice

Consultant principal în Secția acte prezidențiale a Direcției juridice – 1 funcție vacantă: 

 

Termen depunere dosare – 26 septembrie 2023, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Secția acte prezidențiale a Direcției juridice: 


Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Secția acte prezidențiale a Direcției juridice: 


Candidatul învingător al concursului pentru funcția de consultant principal în Secția acte prezidențiale a Direcției juridice: