CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media

Consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media – 1 funcție vacantă

 

Termen depunere dosare – 5 iulie 2024, ora 16.00.

 

Concursul pentru ocuparea funcției publice va include proba scrisă și interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poștă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar.  

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media:  

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media, niciun candidat nu a promovat proba scrisă.