CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media

Consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media – 1 funcție vacantă

   

Termen depunere dosare prelungit – 24 noiembrie 2023, ora 16.00.

Concursul pentru ocuparea funcției publice va include proba scrisă și interviul.  

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poștă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media, până la 22 septembrie 2023.

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media: 

 

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant  principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media: 

 

Candidatul învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media: 


Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media, până la 7 noiembrie 2023.  


Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media, până la 24 noiembrie 2023.


Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în Direcția informare și comunicare cu mass-media: