CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Aparatul președintelui

 

Secretar General

Lilia Tonu
Secretar general adjunct 

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA 

Adrian BĂLUȚEL
Șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova


Valentina Chicu (vezi CV)

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării  

Angela Brașoveanu Erizanu (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul culturii şi al relaţiilor interetnice

Iuliana Cantaragiu
Consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice

Elena Druță (vezi CV)
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora

Irina Gotișan-Sotnic
Consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova 

Stella Jantuan 
Consilier al Președintelui Republicii Moldova pe probleme politice, relații cu autoritățile publice și societatea civilă 

Stanislav SECRIERU  (vezi CV
Consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale Secretar al Consiliului Suprem de Securitate

Olga Roșca 
Consilier al Președintelui Republicii Moldova 
pentru politică externă

Igor Zaharov (vezi CV)
Consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru afaceri europene și comunicare strategică


Organigrama 

  

DIRECȚIA JURIDICĂ

 

 


 

 

 Gheorghe Guțu

- Șef direcție

 

 

- Șef adjunct direcție

 

 

 

 

Secția acte prezidențiale

 

 

 

- Șef secție

 

 

 

 

Secția asistență și reprezentare

 

Alina Morarescu

- Șef secție

 

 

 

 

Secția cetăţenie, graţiere și distincții de stat  

 

Vladislav Poghircă

- Șef secție

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI COMUNICARE CU MASS-MEDIA

 


 

 

 

 Rima Plăcintă-Condrațchi

 - Șef direcție

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA POLITICĂ INTERNĂ

 

 


 

 

 Elena Cernăuțeanu

- Șef direcție

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI PROTOCOL 

 


 

 

 

 - Șef direcție 

 

   

 

 Secția relații externe

 

 

 

 - Șef secție

 

 

 

Secția protocol

 

 

 Rodica Adamciuc

- Șef interimar secție

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA PETIȚII ȘI AUDIENȚĂ


 

 

 Natalia Chirtoacă

- Șef direcție

 

     

 

 

 

DIRECȚIA MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR

 


 

 

Aliona Dodon

- Șef direcție

 

     

 

 

 

SERVICIUL CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE

 


 

 

 Ștefan Țîbuleac

- Șef direcție

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL DE HERALDICĂ

 

 


 

 

Silviu Tabac

- Heraldist de Stat, șef serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 SERVICIUL TEHNOLOGII ȘI SECURITATE INFORMAȚIONALĂ 


 

- Șef serviciu

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 


 

 

Olga Lupoi

- Șef serviciu

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU


 

 

Elena Pistol

- Șef direcție generală

 

Viorica Rotaru-Oțel 

- Șef adjunct direcție generală

 

 

 

 

Direcția administrativă 

 

 

Petru Parea

- Șef direcție

 

 

 

 

Serviciul contabilitate și achiziții

Alexandru Mihăiluță 

- Șef serviciu