CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia bicentenarului Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

Stimați lucrători medicali

Astăzi, întreaga comunitate medicală din țară celebrează cea de-a 200-a aniversare a fondăriiSpitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”.

Din 1817, pe parcursul a două secoleSpitalul a devenit cea mai importantă instituție medico-sanitarăpublică din Republica Moldova, în care au fost salvate viețile a sute de mii de concetățenidar șiprincipalul centru de formare și instruire a cadrelor.

Cu un sentiment de mîndrie remarc faptul că, în prezent, instituția oferă servicii medicale înalt specializateconform standardelor internaționale, fiind implementate metodologii moderne și continuu actualizată baza tehnico-materială. Or, prestigiul și valoarea Spitalului Clinic Republican se datorează echipei medicale care, de-a lungul anilor, a acumulat competența profesională necesară și s-a dedicat cu abnegație și responsabilitate obligațiilor întru dăruirea speranței celor suferinzi.

Jubileul de astăzi prilejuiește de a Vă adresa multă sănătate, bunăstare, succese și rezultate semnificative la supravegherea sănătății cetățenilor noștri, la dezvoltarea și la îmbunătățirea sistemului de management al calității în instituție. Fie ca munca nobilă pe care o prestați să Vă aducă satisfacție.

Cu această frumoasă ocazieîn semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, am decis să ofer cea mai înaltă distincţie de stat ‒ „Ordinul Republicii” ‒ Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”.