CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Slovenia, Borut Pahor, cu ocazia sărbătorii naționale a Sloveniei

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Slovenia – Ziua Independenței, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări împreună cu urări de pace şi prosperitate.

Folosind această frumoasă ocazie, doresc să remarc dinamica pozitivă a relaţiilor de prietenie şi de colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Slovenia în domeniile prioritare pentru popoarele ambelor țări.

Nutresc convingerea că, prin eforturi comune, vom fortifica în continuare legăturile de cooperare multidimensională, în beneficiul și în interesul cetățenilor și al statelor noastre.

Reiterînd urările de bine pentru Republica Slovenia și pentru Dumneavoastră personal, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.