CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Prințului Albert al II-lea de Monaco

ALTEŢA VOASTRĂ SERENISIMĂ,

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Principatului Monaco, am onoarea de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări, alături de urările alese de pace şi bunăstare tuturor cetăţenilor monegasci.

In acest context special, ţin să remarc, cu deosebită satisfacţie, relaţiile bilaterale de prietenie, precum şi dialogul constructiv pe care ţările noastre au reuşit să îl stabilească în vederea valorificării potenţialului de cooperare în diverse domenii.

Iniţiativele lansate în cadrul vizitei oficiale a Alteţei Voastre Serenisime la Chişinău sînt pe deplin materializate, iar asistenţa pe care Principatul Monaco ne-o acordă consecvent pentru dezvoltarea proiectelor de mediu reprezintă un sprijin considerabil întru fortificarea rezilienţei sistemului ecologic.

Totodată, doresc să reconfirm dorinţa fermă a ţării mele de a consolida pe mai departe legăturile cu Principatul Monaco în cele mai diverse domenii, spre binele ambelor noastre popoare.

Reiterînd felicitările prilejuite de celebrarea Zilei Naţionale, Vă rog să acceptaţi, Alteţă, asigurarea înaltei mele considerații.