CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul Președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Funcționarului Public

Stimați Funcționari Publici,

Au trecut mai bine de patru ani de când lucrez alături cu reprezentanți ai sectorului dumneavoastră și pot să înțeleg și să apreciez munca pe care o înfăptuiți, o activitate complexă ce implică devotament și  atitudine responsabilă întru realizarea angajamentelor asumate față de cetățeni.

Eficientizarea sistemului de administrare publică rămâne o prioritate pentru țara noastră, iar în acest deziderat trebuie să fie antrenate toate resursele pentru a garanta respectarea drepturilor și intereselor cetățenilor.

Implementarea reformelor europene, care ar genera performanță și progres în țara noastră,  depinde în mare parte de activitatea funcționarului public. Tocmai din acest motiv, fac o remarcă mai puțin obișnuită pentru un mesaj de felicitare, dar nu aș putea să nu reliefez în agenda priorităților statului sarcina de eradicare a corupției la nivel înalt, care compromite atât imaginea de țară, cât și bunăstarea cetățenilor noștri. Realizarea acestui obiectiv este condiționată, în primul rând, de integritatea funcționarului public. Vă doresc să fiți un model de corectitudine și de integritate într-o societate democratică, transparentă și echitabilă.

Doamnelor și Domnilor,

Vă adresez sincere felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua Funcționarului Public, împreună cu urări de sănătate, bucurii și noi realizări întru binele și prosperarea Republicii Moldova.