CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Diplomatului

STIMAȚI MEMBRI AI SERVICIULUI DIPLOMATIC,

Am onoarea și deosebita plăcere de a Vă adresa sincere și cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale, împreună cu cele mai alese urări de sănătate și de frumoase realizări în activitate.

Diplomația nu este o carieră, ci o vocație. Alegerea acestei profesii a implicat dintotdeauna dorința de a munci din greu în apărarea și promovarea intereselor Patriei, angajamentul la autodezvoltare profesională continuă, o minte analitică și o gîndire multilaterală, precum și abilitatea de a comunica eficient cu colegii și partenerii. Evoluția dinamică a serviciului diplomatic din Republica Moldova constituie un factor de importanță primordială pentru fortificarea domeniului respectiv prin concentrarea asupra soluțiilor inovatoare cu ajutorul cărora sunt atinse obiectivele statului.

Astăzi, eforturile noastre diplomatice și cooperarea activă cu alte țări sunt orientate, cu preponderență, spre integrarea deplină în marea familie europeană, ceea ce ar asigura o creștere socioeconomică și o îmbunătățire a standardelor de viață ale cetățenilor.

În acest sens, am încrederea că misiunea de onoare și responsabilitate acordată Dumneavoastră este o garanție a reprezentării statului la un nivel înalt și a apărării intereselor naționale și drepturilor compatrioților.   

Exprimîndu-Vă mulțumiri alese pentru destoinicia și dăruirea de care dați dovadă, fie ca această zi să Vă aducă fericire, bucurii și noi succese pe plan profesional și personal.