CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti regelui Bhumbol Adulyadej al Thailandei

Ziua Naţională a Regatului Thailandei îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, împreună cu calde urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul thailandez.

Folosind această frumoasă ocazie, ţin să exprim interesul constant al Republicii Moldova pentru consolidarea şi dezvoltarea unor relaţii comercial-economice şi social-umanitare durabile cu Regatul Thailandei.

Am ferma convingere că susţinerea reciprocă dintre ţările noastre în cadrul organismelor internaţionale va contribui și pe viitor la extinderea şi diversificarea dialogului bilateral pe multiple planuri, în beneficiul ambelor popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea de înaltă responsabilitate pe care o desfăşuraţi, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, expresia distinsei mele consideraţii.