CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Statelor Unite ale Americii, Barack Obama

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoţite de urări de pace, bunăstare şi prosperitate continuă. Ne alăturăm astăzi celebrării unui eveniment care a marcat profund istoria umanităţii, consacrînd valori cu rezonanţă şi semnificaţie universală pentru consolidarea democraţiei în lume.

Statele Unite ale Americii este un partener valoros şi un adevărat prieten al Republicii Moldova, iar decizia recentă de a scoate ţara noastră de sub incidenţa Amendamentului Jackson-Vanik a confirmat statutul privilegiat al relaţiilor de cooperare moldo-americane, care creează premize pentru intensificarea şi aprofundarea dialogului bilateral în beneficiul ambelor popoare.

Totodată, îmi exprim speranţa că Statele Unite vor fi şi pe viitor un susţinător ferm şi consecvent al procesului de integrare europeană, precum şi de asigurare a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea pe care o desfăşuraţi, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.