CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Singapore, Tony Tan Keng Yam

EXCELENŢĂ,     

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Singapore, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere și cordiale felicitări, iar poporului singaporez – urări  de  pace  şi  prosperitate  continuă.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a menţiona cu satisfacţie impactul pozitiv al Programului SCPTA asupra formării profesionale a specialiştilor moldoveni în cele mai diverse sfere de activitate şi exprim gratitudine pentru acest instrument benefic, menit să contribuie la dezvoltarea societăţii moldoveneşti. Totodată, am convingerea că potenţialul de cooperare dintre statele noastre va putea fi valorificat pe deplin în domenii de interes comun precum atragerea investiţiilor, managementul resurselor acvatice, tehnologiile informaţionale şi telecomunicaţiile, dar şi sectorul financiar-bancar.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să agreaţi, Excelenţă, asigurarea  distinsei  mele  consideraţii.