Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Kîrgîze, Almazbek Atambaev

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Kîrgîze, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul kîrgîz.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că relațiile de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova și Republica Kîrgîză vor cunoaște şi pe viitor o dezvoltare aprofundată, în spiritul cooperării bilaterale reciproc avantajoase.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.