CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii India, Pranab Mukherjee

EXCELENŢĂ,

Ziua Naţională a Republicii India îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul indian.

Profitând de acest frumos prilej, ţin să exprim interesul constant al țării mele de a dezvolta o cooperare aprofundată cu Republica India în diverse domenii de interes comun, fapt ce va consolida relațiile de prietenie dintre statele noastre.

Sunt ferm convins că sporirea contactelor la nivel politic va contribui semnificativ la impulsionarea dialogului bilateral pe un parcurs ascendent. Totodată, salutând rezultatele pozitive ale parteneriatului moldo-indian pe dimensiunea comercial-economică, am încrederea că vom reuşi să identificăm noi oportunități de extindere a colaborării în domenii importante precum agricultura, infrastructura, cultura și educația.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.