CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti preşedintelui Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul jubileului de șaizeci de ani, Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de viață lungă, de sănătate, de fericire și de bunăstare.

Totodată, țin să îmi exprim convingerea că vasta Dumneavoastră experiență, înaltele calități profesionale și activitatea îndelungată și prodigioasă, pe care o desfășurați în responsabila funcție de stat, vor contribui și în continuare la dezvoltarea și prosperarea Republicii Belarus, la sporirea bunăstării poporului ei.

Folosesc acest prilej și pentru a-mi exprima satisfacția în legătură cu dezvoltarea pe calea ascendentă a relațiilor dintre țările noastre. Sunt ferm convins că apropiata vizită oficială, pe care o veți întreprinde în Republica Moldova, va contribui la extinderea și aprofundarea cooperării moldo-belaruse, înscriind pe ordinea de zi realizarea de noi proiecte reciproc avantajoase în diverse domenii, în interesele și întru binele popoarelor noastre.

Vă felicit încă o dată, Stimate Domnule Președinte, cu prilejul frumosului jubileu, dorindu-Vă noi realizări și întru toate bună sporire.