CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti împăratului Akihito al Japoniei

MAIESTATEA  VOASTRĂ  IMPERIALĂ,

Ziua de naștere a Maiestății Voastre Imperiale îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate continuă pentru familia imperială și poporul nipon prieten.

Țin să-mi exprim și cu această ocazie profunda gratitudine pentru sprijinul constant și valoros pe care Japonia îl acordă Republicii Moldova. Sunt ferm convins că instituirea misiunii diplomatice a Republicii Moldova la Tokyo, intenție pe care am avut plăcerea să o prezentăm în acest an, va contribui la valorificarea plenară a potențialului relațiilor dintre țările noastre, va deschide noi orizonturi pentru cooperarea reciproc avantajoasă.

Vă rog să acceptați, Maiestatea Voastră Imperială, asigurarea înaltei mele considerații.