CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti emirului Statului Qatar, șeicului Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani

ALTEŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Statului Qatar, am onoarea și deosebita plăcere sa Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de alese urări de pace și prosperitate pentru poporul qatarian.

Constat cu multă bucurie că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre au cunoscut o dezvoltare ascendentă, un indicator puternic pentru aprofundarea parteneriatului comun fiind înființarea recentă a Ambasadei Statului Qatar la Chișinău. Totodată, pledez pentru continuarea dialogului constructiv și pragmatic, tradițional bazat pe transparență și încredere reciprocă. În acest sens, încurajez desfășurarea vizitelor reciproce la nivel înalt, ceea ce ar permite fortificarea raporturilor bilaterale.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Alteță, asigurarea înaltei mele considerații.