CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu prilejul Paștelui evreiesc

Dragi prieteni,

Cu ocazia sărbătorii Pesah, vă adresez sincere felicitări, precum și urări de bunăstare și prosperitate tuturor membrilor comunității evreiești din Republica Moldova.


Simbolizând eliberarea evreilor din robie şi renașterea lor ca popor liber, întruchipând libertatea și demnitatea, Pesah își are rădăcinile adânc înfipte în istorie. Este o parte constitutivă a fiecărui suflet de iudeu și, în acest sens, evreii moldoveni cinstesc cu sfințenie poruncile strămoșilor lor, transmițând din generație în generație tradiția Pesahului.


Țin să menționez cu o deosebită satisfacție că, astăzi, comunitatea evreiască din Republica Moldova contribuie activ la menținerea dialogului interetnic și interconfesional în țara noastră, la păstrarea tradițiilor seculare de prietenie, respect reciproc și conlucrare constructivă în beneficiul statului și al societății.


Reiterând cordialele felicitări de sărbătoare, vă doresc ca Pesah să vă dăruiască sănătate, să vă aducă pace în suflete și în inimi, reconciliere și perseverență.


Hag Pesah Sameah!