CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Regelui Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei

Maiestate,

Ziua Naţională a Regatului Suediei îmi oferă plăcuta ocazie de a Vă 
adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună cu urări de pace, bunăstare și progres pentru cetățenii suedezi.

Mă bucur să constat că relaţiile moldo-suedeze se dezvoltă în spiritul 
prieteniei, bunei înţelegeri şi al respectului mutual pe diverse paliere.

În context, permiteți-mi să Vă asigur de recunoștința și gratitudinea noastră 
pentru asistența continuă oferită de Regatul Suediei în scopul implementării reformelor şi modernizării Republicii Moldova, inclusiv pe timp de pandemie.

Totodată, îmi exprim convingerea că, în viitor, cooperarea bilaterală 
se va intensifica, reușind astfel să valorificăm pe deplin potenţialul de colaborare atât pe dimensiunea economică, cât şi în alte domenii de interes reciproc.

Reiterând urările de bine pentru Dumneavoastră personal și pentru 
poporul suedez, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea distinsei mele considerații.