CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Statului Israel Reuven RIVLIN

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celebrării Zilei Independenţei Statului Israel, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am onoarea de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de alese urări de pace şi prosperitate continuă pentru cetățenii israelieni.

Sărbătoarea de însemnătate națională pentru poporul evreu constituie o frumoasă ocazie pentru a-mi exprima convingerea că doar prin eforturi conjugate vom reuşi să consolidăm relaţiile dintre Republica Moldova şi Statul Israel, valorificînd pe mai departe potenţialul existent de cooperare în domenii prioritare pentru cursul de dezvoltare al ambelor țări.

Reiterînd urările de bunăstare şi progres, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.