CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu prilejul zilei sale de naștere

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, am onoarea să Vă adresez, 
în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai calde felicitări, împreună cu sincere urări de sănătate, bunăstare și multă putere de muncă.

Folosesc deosebitul prilej pentru a exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște, prin eforturi comune, o dezvoltare dinamică continuă, fortificându-se în albia firească a colaborării reciproc avantajoase, spre beneficiul ambelor state și popoare.

Reiterând urările de sănătate pentru Dumneavoastră personal, dar 
și dorindu-Vă succes și realizări în exercitarea celei mai înalte funcții în stat, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, asigurarea distinsei mele considerații.