CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Armenia, Armen Sarkissian

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, Vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate, ani mulți și fructuoși, fericire, prosperitate și noi succese în exercitarea mandatului încredințat, în beneficiul țării Dumneavoastră și al poporului ei.

Permiteţi-mi să Vă asigur de înalta noastră considerație şi să-mi exprim speranța că bunele relații de prietenie stabilite între Republica Moldova și Republica Armenia vor continua să se dezvolte cu succes în multe domenii, folosind potențialul ambelor țări, ceea ce va servi, fără îndoială, intereselor popoarelor noastre.

Reiterînd felicitările și urările de bine cu prilejul aniversării zilei de naștere, Vă rog să agreați, Stimate Domnule Președinte, expresia sentimentelor mele distinse.