CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Rusiei

Stimate Vladimir Vladimirovici,

Vă rog să acceptați, în numele poporului moldovenesc și al meu personal, cele mai 
sincere felicitări și urări de bine cu ocazia Zilei Rusiei.

Sărbătoarea națională marcată astăzi de poporul rus îmi oferă plăcutul prilej de a 
pune în lumină succesele obținute de Federația Rusă atât în promovarea unei politici interne eficiente, cât și pe arena internațională.

Relațiile moldo-ruse au o istorie bogată și, în opinia mea, perspective bune pentru 
dezvoltarea lor ulterioară în numele și în beneficiul țărilor și popoarelor noastre. În acest context, țin să confirm disponibilitatea de a întreprinde acțiuni conjugate în vederea consolidării cooperării bilaterale în diferite domenii de interes reciproc.

Dorindu-vă mult succes în activitatea Dumneavoastră de înaltă responsabilitate, iar 
poporul rus prieten – pace, bunăstare și prosperitate, vă rog să agreați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.