CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președinelui Federal al Republicii Federale Germania, FRANK-WALTER STEINMEIER, cu ocazia zilei sale de naștere

EXCELENŢĂ,

Vă felicit cordial cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere și Vă urez să aveți parte de sănătate deplină, viață lungă și împlinire a năzuințelor.

Folosesc acest prilej deosebit pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, prin eforturi comune, cu aceeași intensitate, fortificîndu-se în spiritul colaborării reciproc avantajoase, spre beneficiul ambelor popoare.

Ar constitui o onoare pentru mine posibilitatea unei întîlniri oficiale, într-o perioadă convenabilă pentru Dumneavoastră.

Reiterînd urările de bine, de putere de muncă și mult spor în activitatea de mare responsabilitate pe care o îndepliniți, precum și de prosperitate și progres pentru națiunea germană, Vă rog să acceptaţi,

Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.