CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Xi Jinping, Preşedintele Republicii Populare Chineze

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, am plăcerea să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de sănătate, fericire şi prosperitate.

Ţin să Vă asigur şi pe această cale de interesul aparte pe care Republica Moldova îl atribuie dialogului multidimensional cu Republica Populară Chineză. Îmi exprim ferma convingere că extinderea și consolidarea continuă a relațiilor de prietenie şi cooperare între statele noastre se va înscrie armonios în procesul edificării unei regiuni eurasiatice unite şi prospere. Sper foarte mult să avem în curând ocazia unei discuții mai detaliate asupra acestui subiect important.

Reînnoindu-Vă cele mai calde urări de bine, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia deosebitei mele considerații.