CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Rumen Radev, Președintele Republicii Bulgaria

EXCELENȚĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai calde felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, împreună cu urări de sănătate, fericire şi prosperitate.

Folosesc acest frumos prilej pentru a Vă asigura de interesul constant pe care îl atribuie Republica Moldova relațiilor de prietenie şi colaborare cu Republica Bulgaria. Totodată, vreau să reafirm deschiderea noastră spre intensificarea şi diversificarea conlucrării moldo-bulgare, spre beneficiul cetățenilor ambelor state.

Dorindu-vă succese în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia distinsei mele considerații.