CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Moon Jae-in, Preşedintele Republicii Coreea

STIMATE  DOMNULE  PREȘEDINTE,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Coreea, am onoarea de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și bunăstare pentru cetățenii coreeni.

Sînt bucuros să menționez, cu acest prilej, că între țările noastre există bune relații de prietenie și colaborare, iar dialogul politic existent creează premise pentru legături de cooperare reciproc avantajoase în multiple domenii de interes comun.

Totodată, țin să-mi exprim profunda gratitudine pentru asistența și susținerea consecvente pe care Republica Coreea le acordă Republicii  Moldova.

Reiterînd urările de prosperitate și progres pentru poporul coreean, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia distinsei mele  considerații.

 

 

 

 

 

IGOR  DODON