CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Klaus Werner IOHANNIS cu ocazia realegerii în funcția de Președinte al României


STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Vă adresez felicitări cu ocazia realegerii Dumneavoastră în funcția de Președinte al României și Vă doresc succes în îndeplinirea înaltelor responsabilități ce Vă revin.

Românii au făcut o alegere importantă și pentru Republica Moldova prin mandatul pe care Vi l-au încredințat și am toată încrederea că Veți continua să contribuiți activ la buna conlucrare dintre țările noastre.

Republica Moldova apreciază efortul Dumneavoastră și al românilor în cursul evoluției sale europene, dar și sprijinul constant pe care ni-l acordați prin diverse proiecte de dezvoltare.

Nutresc convingerea că în acest nou mandat să reușim împreună să ținem ambele state și popoare cît mai departe de false dezbateri geopolitice, dar, în același timp, să apropiem cît mai mult cetățenii noștri și să lucrăm pentru bunăstarea lor.


Republica Moldova rămîne o țară angajată pe calea reformelor, o țară care își dorește să contribuie la întărirea securității în regiune, împreună cu România și Ucraina.


Reiterînd urările de bine cu ocazia victoriei repurtate, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele consideraţii.