Mesaj cu ocazia împlinirii unui deceniu de la semnarea Declarației comune privind instituirea unui parteneriat strategic între Republica Moldova și România

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Cu ocazia împlinirii unui deceniu de la semnarea Declarației comune privind instituirea unui parteneriat strategic între Republica Moldova și România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, am plăcerea şi onoarea de a Vă adresa Dumneavoastră personal şi ambelor noastre popoare cele mai calde și sincere felicitări.

Constat cu satisfacție că acest parteneriat strategic a reușit, pe parcursul a zece ani, să se reliefeze în acțiuni concrete atât în plan politic, comercial-economic, cât și în domeniul cultural-umanitar. Republica Moldova a beneficiat și continuă să se bucure din plin de atenția deosebită din partea României, statele consolidându-și, astfel, relațiile speciale.

Este încurajator faptul că Declarația comună a impulsionat substanțial legăturile dintre Republica Moldova și România, plasându-le în albia firească a ascensiunii continue, dezvoltându-le pe un făgaș pragmatic, în spiritul parteneriatului privilegiat stabilit între statele noastre. Comunitatea de valori și cultură, precum și susținerea necondiționată a implementării valorilor și standardelor europene de către Republica Moldova au constituit baza succesului obținut nu doar pe palierul cooperării bilaterale, ci și în materie de apropiere a țării mele de Uniunea Europeană.

În acest sens, apreciez înalt eforturile pe care le depune România şi Dumneavoastră personal pentru asigurarea avansării Republicii Moldova pe dimensiunea modernizării și transformării sale democratice, precum şi pentru dezvoltarea continuă a instituţiilor noastre publice prin intermediul proiectelor sprijinite financiar de către autorităţile din România.

Țin să Vă asigur că Republica Moldova va urma, pe mai departe, calea reformelor, menite să sporească nivelul de trai al cetățenilor. Sunt convins că, dincolo de actualele dificultăți, legate de efectele pandemiei COVID-19, acest deziderat este posibil printr-o strânsă și eficientă colaborare bilaterală sinceră și dezinteresată în interesul exclusiv al ambelor noastre popoare.

Adresând urări de prosperitate poporului român, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Preşedinte, expresia deosebitei mele consideraţii.


EXCELENŢEI SALE

DOMNULUI KLAUS WERNER IOHANNIS,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI