M E S A J cu prilejul Zilei mondiale a siguranței și sănătății la locul de muncă


Ziua Mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă, în acest an, este marcată de țările lumii pe fundalul luptei împotriva pandemiei Covid-19.

În condiții extreme, guvernul, angajatorii, lucrătorii ‒ toți împreună, consolidat, au obligația de a asigura și respecta regimul de securitate la locul de muncă. Fiecare cetățean își dorește să fie protejat atît la serviciu, cît și în afara lui, iar angajatorilor le revine cea mai mare parte a acestei responsabilități.

În doar câteva luni ne-am învățat a aprecia la justa valoare siguranța la locul de muncă, disciplina organizată a tuturor membrilor colectivității. Am înțeles că de atitudinea fiecăruia depinde sănătatea noastră, a copiilor și părinților noștri.

Această experiență de combatere a pandemiei ne determină să revizuim politicile de promovare a siguranței la locul de muncă, de instruire a personalului, a agenților economici, de prevenire și eliminare a riscurilor legate de îmbolnăvirile la locul de muncă. Cel mai mult au de suferit lucrătorii medicali, cei din prima linie. Prin urmare, sunt necesare măsuri sporite de protecție, de ordin legislativ și economic, acțiuni concrete pentru a-i susține.

Suntem conștienți de faptul că una dintre temele actuale ale omenirii este identificarea şi prevenirea riscurilor în domeniul muncii, luând în considerare noul context al securităţii ocupaţionale şi practicii sănătăţii.

Lumea muncii este dinamică. Apar nu doar noi pericole şi riscuri, dar într-o continuă schimbare sunt și relaţia dintre angajator şi muncitor, potențialul și forţa de muncă, structura şi modelele muncii – schimbări care, la rândul lor, afectează modul în care securitatea şi sănătatea la locul de muncă sunt gestionate, la nivel naţional, regional şi internaţional.

Susțin totalmente ideea că provocările privind siguranța și sănătatea la locul de muncă ne impun să acționăm prompt și decisiv, în mod prioritar, dar și excepțional, pentru că oamenii sunt cea mai de preț valoare a unei națiuni.