CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului

Astăzi, împreună cu întreaga comunitate mondială, consemnăm Ziua Internațională a Drepturilor Omului. La această dată, în 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului – actul istoric ce întruchipează triumful dreptății, libertății și egalității umane.

Declarația statuează că respectarea drepturilor omului și a demnității umane reprezintă fundamentul justiției și al păcii în lume. Numai beneficiind de drepturi și libertăți, putem năzui la dezvoltarea aptitudinilor, inteligenței și talentului nostru.

Prin respectarea convențiilor internaționale din domeniu, Republica Moldova a pășit pe calea reformelor cuprinzătoare, răspunzând cerințelor și așteptărilor democratice ale cetățenilor și asigurându-le respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale. În acest sens, printre prioritățile politicii naționale privind drepturile omului se numără tendința de a înlătura inegalitatea, excluderea și discriminarea socială, de a garanta drepturile economice, sociale, politice și culturale, de a eradica tortura și tratamentul inuman, precum și de a asigura protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Sunt ferm convins că Republica Moldova își va menține poziția împotriva încălcării drepturilor cetățenilor, care constituie o amenințare vădită la securitatea și bunăstarea lor. Or, implementarea și respectarea necondiționată a prevederilor Declarației sunt, cu adevărat, factorii-cheie în afirmarea țării noastre ca stat de drept.

Valoarea și frumusețea lumii noastre constau în diferențele care ne caracterizează. Fiecare dintre noi este unic, dar împreună putem conștientiza că apărarea drepturilor omului constituie scopul comun al aspirațiilor noastre. Doar așa putem contribui la făurirea unui viitor bazat pe egalitate și demnitate umană.

În această zi de însemnătate deosebită, Vă îndemn la solidaritate și respect reciproc. Vă doresc tuturor o viață pașnică, plină de speranță, lumină și căldură, în care să prevaleze atașamentul profund față de libertate, echitate și onestitate.