CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Zilei comemorării victimelor fascismului

STIMAȚI CONCETĂȚENI,

Ziua comemorării victimelor fascismului este un prilej de amintire și compătimire față de cei ce au avut de suferit de pe urma războiului care a produs tragedii greu de imaginat.
Astăzi îi comemorăm pe cei căzuți pe cîmpul de luptă, mutilați sau pieriți în sclavie.
Data de 22 iunie este una de-a dreptul zguduitoare pentru milioane de oameni, inclusiv pentru sute de mii de moldoveni care au plecat la război și nu s-au mai întors. Fie că au murit în luptă și au fost îngropați în morminte fără cruce, fie că s-au întors, dar păstrînd pînă la sfîrșitul vieții sechelele războiului, devenind o mărturie vie generațiilor care au onoarea să-i cunoască.
Noi, urmașii lor, trebuie să învățăm din trecut, să fim precauți și să nu admitem răspîndirea ideilor radicale și extremiste.
Datoria noastră sfîntă este să păstrăm pacea pe acest pămînt.
În actualul context, marcat de numeroase provocări și incertitudini, apărarea și consolidarea statului de drept, a libertății și democrației constituie o prioritate a prezentului. Doar promovîndu-le vom demonstra adevărata recunoștință celor care și-au dat viața pentru tot ceea ce avem astăzi.
E de îndatorirea noastră să le transmitem și copiilor sentimentul deplin al libertății, exemplul atitudinii noastre unii față de alții, convingerea că prosperitatea nu se poate realiza într-o lume sfîșiată de războaie, fiindcă numai pacea și înțelegerea asigură liniștea și progresul omenirii.

FIE CA AMINTIREA VICTIMELOR FASCISMULUI
SĂ RĂMÎNĂ PE VECIE ÎN INIMILE NOASTRE!