CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu prilejul Aniversării a XXVIII-a de la formarea Trupelor de Carabinieri

Stimați militari, angajați civili și dragi veterani ai Trupelor de Carabinieri,

 

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez sincere felicitări cu ocazia marcării celei de-a XXVIII-a Aniversări de la formarea Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova.

Structură polițienească profesionistă cu statut militar, Trupele de Carabinieri și-au demonstrat rolul și locul bine definit între instituțiile sistemului securității și apărării naționale. De la înființare, entitatea a cunoscut o dinamică pozitivă, adaptându-se permanent schimbărilor prin care a trecut în acești ani țara noastră. Trupele de Carabinieri au fost printre primele structuri care s-au implicat plenar în procesul de afirmare a statului suveran și independent Republica Moldova, motiv pentru care exprimăm recunoștință veteranilor și aducem omagiu celor căzuți la datorie.

Sărbătoarea profesională reprezintă un bun  prilej pentru a evalua, retrospectiv, rezultatele efortului depus în special la menținerea ordinii publice, la asigurarea securității oamenilor, la prevenirea situațiilor excepționale și la lichidarea consecințelor calamităților naturale. În numele cetățenilor Republicii Moldova, Vă exprim prețuire și gratitudine pentru serviciu.

Totodată, astăzi este și momentul prielnic pentru a stabili, fiecare aparte și toți împreună, obiective îndrăznețe, spre a căror atingere să mergem cu încredere și cu demnitate. De contribuția personală a fiecărui membru al comunității carabinierilor depinde bunul nume al Trupelor de Carabinieri – garant ferm al ordinii constituționale, al drepturilor fundamentale ale cetățenilor și al independenței Republicii Moldova.

Reiterând felicitările cu ocazia Aniversării a XXVIII-a de la formarea Trupelor de Carabinieri, Vă doresc sănătate și curaj. Să vă fie alături oamenii dragi și să perseverați spre performanțe în carieră și pe plan personal. Respect pentru profesionalism, devotament și viețile puse în slujba cetățenilor și în apărarea Patriei noastre!