CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discursul Președintelui Timofti, cu prilejul aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Studii Economice a Moldovei

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

DISTINS AUDITORIU,

Sunt bucuros să particip, alături de Dumneavoastră, la evenimentul care marchează primul pătrar de veac în istoria uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară – Academia de Studii Economice.

Cu această ocazie, adresez sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate și împlinire profesională tuturor membrilor comunității academice.

Este bine știut faptul că viitorul unui popor este strâns legat de școală, de modul în care ea își organizează munca și își duce la bun sfârșit intențiile.

Pentru a fi un stat de succes, unul dezvoltat, cu o imagine proprie pe harta economică europeană și, de ce nu, mondială, Republica Moldova avea nevoie de specialiști competenți în domeniul economiei.

La începutul anilor 90 ai secolului trecut, fondarea de către profesorul universitar doctor Paul Bran a Academiei de Studii Economice la Chișinău a deschis perspective reale de afirmare a economiei tânărului nostru stat.

Înființată într-o perioadă marcată de transformări fundamentale, când economia de piață venea să schimbe regimul politico-economic totalitar, noua instituție superioară s-a impus, de la bun început, ca o entitate educațională cu obiective curajoase de formare profesională și cercetare științifică.

Asumându-și cu toată responsabilitatea rolul principal în constituirea elitei economice autohtone, ASEM a pregătit, până astăzi, specialiști de înaltă calificare, care activează în țară și peste hotare, contribuind în mod substanțial la consolidarea practicilor avansate deja existente, precum și la punerea în aplicare a unor noi strategii și forme de afaceri.

La Academia de Studii Economice procesele de învățământ, educație și cercetare sunt asigurate de specialiști cu o pregătire profesională adecvată, mulți dintre ei fiind recunoscuți pe plan internațional.

Este de remarcat faptul că Academia acordă o importanță deosebită relațiilor de colaborare cu numeroase instituții de învățământ superior și centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii.

În contextul globalizării și interconectării, legăturile pe plan academic ne ajută să devenim mai buni, mai competitivi. Aceasta este principiul după care îmi doresc să ne ghidăm în toate sferele vieții noastre social-economice.

 DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

 Educația economică este o investiție în viitorul țării- ea motivează progresul, iar Economia este motorul de bază al unei societăți, care stimulează producția, consumul, piața, circulația de bunuri, servicii, capital și a personalelor.

O economie liberă, de piață și prosperă este ceea spre ce tindem odată cu aspirațiile noastre europene. Un rezultat palpabil este semnarea și intrarea în vigoare a Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, care ne oferă oportunitatea circulației fără vize și schimbului de mărfuri, la un alt nivel.

DOAMNELOR   ȘI   DOMNILOR,

Academia de Studii Economice este de aceeași vârstă cu statul independent Republica Moldova. Este o vârstă a tinereții, a activității în plină forță, a stabilirii și realizării unor proiecte mărețe.

Îi doresc să realizeze obiective curajoase întru promovarea interesului nostru național: prosperarea statului Republica Moldova prin dezvoltarea potențialului său economic.

VĂ   MULȚUMESC.