CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

DISCURSUL Președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, la adunarea solemnă consacrată creării Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia

Bună ziua, заман хайыр олсун,

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

 

Stimați concetățeni!

     Astăzi este o zi importantă pentru Republica Moldova. Țara marchează 25 de ani de la adoptarea Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri). Cazul autonomiei găgăuze este bine cunoscut atât în spațiul CSI, cât și pe continentul european.

Bunăvoința poporului multinațional al Republicii Moldova devine un exemplu pentru alte țări din lume, deoarece dovedește cum poate fi soluționat un conflict etno-politic pe cale pașnică și în interesul întregului stat.

 

          Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în această sală pentru ca, împreună cu toți participanții la ședința solemnă, să evocăm ziua de 23 decembrie 1994, ziua în care, acum 25 de ani, Parlamentul țării a adoptat Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) în componența Republicii Moldova.

          Acest eveniment ne oferă posibilitatea de a evalua calea parcursă și de a contura câteva perspective pentru următorii ani nu numai pentru Găgăuzia, ci și pentru Patria noastră - Republica Moldova.

          Țin să menționez că anul 2019 s-a dovedit a fi pentru noi toți  unul destul de anevoios. Iarna, au avut loc alegeri parlamentare. Toate lunile de primăvară au fost epuizate în identificarea  unor compromisuri pentru formarea noii majorități parlamentare, iar vara a început cu o criză politică gravă cu elemente ale unei tentative de lovitură de stat. Guvernul format la începutul lui iunie ne-a inspirat speranța că vom reuși să depășim contradicțiile existente și să punem în aplicare o serie de reforme importante pentru țară, să stabilizăm situația economică și să stabilim relații cu partenerii externii, inclusiv cu Federația Rusă. Din păcate, Guvernul nu a fost unul stabil, de durată, fapt ce a dus la demisia acestuia și la numirea, în noiembrie, a unui nou cabinet de miniștri. Fiecare dintre aceste evenimente a devenit un test serios pentru noi toți: pentru mine, în calitate de Președinte al țării, pentru deputații în Parlament, personalități politice și publice și pentru cetățenii țării noastre.

          Dar am depășit această fază complexă, fiind ferm hotărâți să construim un stat de drept dezvoltat, prosper, modern, care își va avea un loc decent nu numai în Europa, ci și-n întreaga lume.

          Am toată certitudinea că astăzi în Republica Moldova există condiții favorabile pentru promovarea reformelor economice și structurale reale și pentru implementarea unei politici externe echilibrate. Țara noastră are nevoie de relații bune și reciproc avantajoase atât cu Orientul, cât și cu Occidentul. La baza reformelor necesare țării noastre se află Acordurile de liber schimb existente cu țările din Comunitatea Statelor Independente, cu Uniunea Europeană, cu statele balcanice și cu Republica Turcia. Mi-am exprimat în repetate rânduri susținerea pentru ideea creării unei Europe unite de la Lisabona la Vladivostok. Republica Moldova ca stat european, situat geografic și geopolitic în centrul Europei, poate servi drept punte de legătură în formarea unui spațiu paneuropean unic.

          Stimați compatrioții,

          Astăzi înțelegem foarte bine că crearea, în îndepărtatul an 1994, a Unității Teritoriale  Găgăuzia în componența Republicii Moldova, a corespuns intereselor dezvoltării tânărului nostru stat, care se afla la etapa formării sale. Cooperarea eficientă dintre autoritățile centrale și autoritățile autonomiei realizată în anii 1990 a continuat în mod activ și în anii 2000. 10 ani mai târziu, în 2003, drept rezultat al activității grupului de lucru creat a fost elaborarea și adoptarea legii constituționale care consolidează statutul juridic al Găgăuziei. Cu siguranță, și în continuare, prin eforturi conjugate, vom avea grijă să consolidăm statutul juridic al autonomiei găgăuze în baza standardelor europene și mondiale moderne.

          Este de menționat că Grupul de lucru comun, în componență actualizată recent, și-a reluat activitatea în Parlamentul Republicii Moldova. După cum vă amintiți, în calitate de Președinte eu nu am semnat „cele trei legi relative la Găgăuzia” adoptate în 2018, deoarece acestea nu corespundeau formulării convenite anterior în cadrul Grupului de lucru comun.

          Consider că Parlamentul ar trebui să inițieze reexaminarea acestor legi, deoarece ele îmbunătățesc unele proceduri și clarifică drepturile Autonomiei în cadrul Constituției și legislației Republicii Moldova. În soluționarea acestei probleme  poziția Președintelui este sprijinită de Partidul Socialiștilor. Vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a crea o majoritate parlamentară necesară pentru adoptarea acestor legi.

          Este îmbucurător faptul că, pentru prima dată de la obținerea  independenței țării noastre, originari din Găgăuzia sunt pe larg reprezentați la nivel republican: în Guvern - Irina Vlah, în Parlament - deputații Fiodor Gagauz, Aleksandr Suhodolski, Ivanna Kеksаl, la șefia "Moldovagaz" – Vadim Ceban. Dmitri Kroitor a fost numit Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia. Iar recentul concurs de ocupare a funcției de Procuror general a fost câștigat de Aleksandr Stoianoglo - un profesionist de marcă și personalitate onestă.

          Mai pot fi enumerate mai multe nume, care, fără îndoială, au contribuit și, sunt sigur, vor contribui serios la dezvoltarea politică, economică și culturală nu doar a autonomiei găgăuze, ci și a întregii Republici Moldova.

          Orice s-ar spune, dar autonomia găgăuză, în pofida tuturor problemelor și dificultăților, se dezvoltă cu succes și capătă contururi moderne. Conducerea Moldovei, atât astăzi, cât și pe viitor, va acorda o atenție deosebită locuitorilor Găgăuziei, va susține dezvoltarea economică a regiunii și diversitatea ei culturală. O astfel de politică pentru Găgăuzia, desigur, consolidează întreaga societate multietnică a Republicii Moldova.

          Doamnelor și Domnilor,

          Astăzi, Republica Moldova are nevoie stringentă să elaboreze și să implementeze programe naționale de dezvoltare, în care s-ar încadra armonios și autonomia găgăuză, și alte regiuni ale țării.

          Suntem datori să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor noștri, indiferent de locul în care ei locuiesc, la țară sau la oraș, în Bălți sau în Cahul, Ungheni sau Râbnița, Tiraspol, Comrat sau Chișinău. Oriunde oamenii trebuie să se simtă protejați și încrezători în viitor .

          A sosit momentul în care, în sfârșit, putem începe să implementăm ambițiosul program de modernizare a țării. Moldova are nevoie de aeroporturi moderne și aviație civilă, de noi entități ale complexului energetic, inclusiv cele ce folosesc surse regenerabile de energie. Avem nevoie de instalații de producție moderne, de o întreagă rețea de mici întreprinderi de prelucrare în toată țara, cu ajutorul cărora am putea oferi oamenilor locuri de muncă și crea condiții pentru o viață normală. Sperăm că la prima etapă acest lucru ne va permite să stopăm exodul cetățenilor din țară. Iar la etapa a doua îi va ajuta pe cei care au fost nevoiți să plece în căutarea unei vieți mai bune să revină la vatră. A venit timpul să încetăm să mai trăim cu gândul doar la ziua de azi.

          Suntem capabili să dezvoltăm planuri și proiecte strategice care să asigure existența și funcționarea cu succes a Republicii Moldova în lumea contemporană.

          Cooperarea cu partenerii noștri externi ne va ajuta să implementăm aceste planuri. La începutul lui 2019, la Conferința de securitate de la München, am prezentat viziunea mea asupra unui document privind politica externă echilibrată și consolidarea statutului constituțional de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Acesta comportă câteva elemente ce țin de colaborarea în continuare a Republicii Moldova cu principalii parteneri de dezvoltare. Avem nevoie de un salt  economic calitativ, pe care îl putem realiza promovând o politică de deschidere și activități echilibrate de politică externă. Elaborarea și punerea în aplicare a Programului de dezvoltare accelerată este o sarcină cheie pentru blocul economic din actualul Guvern.

          În mod tradițional, Moldova este o țară în care reprezentanții mai multor popoare trăiesc în pace și armonie. Conform cifrelor oficiale,  în Republica Moldova trăiesc peste o sută de comunități etnice. Timp de secole, destinele oamenilor și ale generațiilor s-au împletit pe acest pământ. Sunt convins că interacțiunea diferitelor tradiții și culturi constituie temelia  stabilității și a bunăstării societății moldovenești moderne și a statului. Clasa politică, partidele politice și personalitățile publice trebuie să cunoască bine istoria țării noastre, să înțeleagă procesele ce au loc, precum și  să muncească zi de zi pentru binele cetățenilor.

          În finalul discursului, reiterez felicitările cu prilejul acestui eveniment  semnificativ - cea de-a 25-a aniversare a creării Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, dorindu-le tuturor cetățenilor din țara noastră sănătate, pace și prosperitate, ХЀПСИНЯ АННАШМÁК, СААЛӸК ХЕМ ИИЛЍК ДУА ЕДЀРИМ (ceea ce înseamnă din găgăuză  - Va doresc tuturor pace, sănătate și numai bine)!

     Vreau să urez tuturor concetățenilor să trăim în pace, să ne bucurăm de familiile noastre și de cei apropiați, să avem parte de sănătate și realizări frumoase în continuare.